INDEN DU STARTER
Du bør undersøge hvilken type maling, der er benyttet til den tidligere behandling, samt hvilken type maling, du ønsker at bruge. Spørg din forhandler om et godt råd til farvesammensætningen.

Før du maler
Afdækning af gulve med afdækningspap eller plastfolie.
Afvaskning med 110 Grundrengøring. Husk at eftervaske med rent vand.
Huller i væggen udspartles med filler, og eftervandes når filleren er halvtør, så reparationen er som strukturen på væggen.
Revner fuges med acrylfuge.
Fodlister, dørindfatninger etc. afdækkes med tape, der trykkes godt fast, så malingen ikke ”kravler” ind under tapen.
Husk at fjerne tapen umiddelbart efter, at der er malet.

Tapetserede vægge
Løst tapet fastlimes inden der males.
Fastsiddende tapet grundes med fortyndet maling og færdigmales.
Er der mange lag tapet, bør de fjernes helt med 112 Tapetopbløder.

Glasvæv og glasfilt
Grunding med 722 Kombi 5, hvis der skal males med glans 7 eller højere.
2 gange færdigmaling.
Når grundingen er tør, slibes med sandpapir inden færdigmaling, så der opnås en jævn og glat væg.

Pudsede vægge
Afbørstning med kost.
Grunding med 716 Mikrodispers.
2-3 gange færdigmaling.

Gipsplader
Samlinger udspartles med egnet sandspartel og papirstrimmel lægges i samlingen. Tørring mellem lag. Samlinger spartles, så de er plan med væggen.
Grunding med 716 Mikrodispers.
2-3 gange færdigmaling.

Malede baderum
Afvaskning af kalkaflejringer med eddikesyre 32 %, fortyndet med vand 1:4 og efterskylning med rent vand.
Sæberester fjernes med 110 Grundrengøring.
Til færdigmaling benyttes speciel Vådrumsmaling.

Spørg din forhandler til råds!

Tidligere malede vægge
Forbehandling som under afsnit Generelt før du maler.
1 eller 2 gange færdigmaling.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNEDE TIL VÆGGE
B&J 5 Vægmaling, Glans 5 ”EU-Miljømærket”
B&J 7 Vægmaling, Glans 7 ”EU-Miljømærket”
B&J 10 Vægmaling, Glans 10 ”EU-Miljømærket”
B&J 25 Vægmaling, Glans 25 ”EU-Miljømærket”
Acryl 6 Vægmaling 766, Glans 6
Care 5 Vægmaling, Glans 6 “Godkendt af Astma-Allergi Danmark”
705 Forsegler
Zinsser Bulls Eye 1-2-3

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• 110 Grundrengøring
• Svamp til afvaskning
• Plastfolie og/eller afdækningspap
• Tape
• Spartel
• Sandpapir
• Pensel
• Malerrulle, rullespand, evt. forlængerskaft
• Spartelmasse
• Kost
• Lim til fastlimning af løs tapet
• Papir eller vævstrimler til revner
• Eddikesyre 32 %
• 112 Tapetopbløder

MESTERTRICK
• Det kan være glat at gå på plastfolie som afdækning på gulve.
• Til køkken eller bryggers er det en god idé at bruge en maling der tåler rengøring.
• Når man færdigmaler, startes med at male kanter ved loft, hjørner og langs fodpaneler. Derefter påføres malingen med rulle/pensel.
• Når malingen påføres med rulle, skal der altid afsluttes med at efterrulle oppe fra og ned, så der ikke kommer skyggevirkning.