Maleropgaver til Andels og ejerforeninger

Maleropgaver til Andels og ejerforeninger

Maleropgaver til Andels og ejerforeninger

Maling af trapper

Vi udfører maling af hoved, bag eller bi trapper. Vi udfører alle typer for malerarbejde i forbindelse med istandsættelse af trapper. Vi fuldspartler og sætter filt på lofter og vægge eller laver den mindre istandsættelse med pletspartling og 2 x maling på loft og vægge. Ofte vil opsætning af filt på hoved trapperne på loft og  vægge være en fornuftig løsning da slid og slitage er større her end på bagtrapperne. Desuden ønsker man også ofte at hoved trapperne  fremstår flottere og mere vedligeholdte end bagtrapperne, da det er hoved trapperne som alle gæster og besøgende benytter ved besøg i ejendommen.  Ofte vil hovedtrapperne skulle males igen efter 5-7 år hvor bagtrapper kan vente yderligere 3-5 år. Vi håndtere alt advisering til beboerne og den praktiske del med nøgler og beboer kontakten. Stillads vil også blive brugt i det omfang som opgaven kræver det.

Maleropgaver til Andels og ejerforeninger

Maleropgaver til Andels og ejerforeninger

Maling af vinduer og døre

Vi udfører maling af vinduer og døre på jeres ejendom. Vinduer vil ofte skulle malerbehandles hvert 5 år alt afhængig af hvor hård vind og vejr har været mod vinduerne igennem årene.  Det bestemmes bl.a mod hvilken verdens hjørne vinduerne og dørene vender. Derfor vil vinduer som vender mod sydvest og vest være de mest udsatte og derfor kræves behandling hvert 5 år for at sikre at der ikke går råd og svamp i vinduerne. Hvis det er vinduer af ældre årgang vil det altid kunne betale sig at vedligeholde dem for vinduer er lavet af kerne træ hvilket er meget svært at få idag på nye vinduer hvor kvaliteten er meget ringere. Hvis den eksisterende maling smitter af på fingrene når man kører et par fugtige fingre over overfladen så er det tid til at malerbehandle  vinduerne for så beskytter malingen ikke mere overfor sloen stråler og vand fra regnskyl. Vi kan også tilbyde at male vinduerne med linolie maling. Dette kræver ekstra behandling af bunden og en total afrensning af den gamle maling vil ofte være påkrævet. Dørene og vinduerne i facaden kan naturligvis også behandles med linolie hvis det er jeres ønske.

Maling af facader

Vi udfører også maling af jeres facade på jeres ejendom.   Alt afhængig af hvilken eksisterende maling som der er malet med vil vi skulle udføres afrensning af facaden enten med højtryks spuling eller hedevands afrensning. Vi udfører også afrensning af ornamenter, gesims bånd, tandsnit og solbænke og alt afhængig af hvilken type sten de er udført i. Også  på facaderne vil vind og vejrs påvirkning af facaden bestemme hvor ofte facaderne skal maler behandles. Et interval på 4-6 år vil være fornuftigt for at undgå at skulle udføre for meget murer reparation af facaden inden maler arbejdet skal  udføres. Ofte vil det være mest fordelagtigt at benytte den type maling på facaden som den har været males med tidligere. Vi maler med alle typer af facade malinger; murmaling, silikatmaling, emulsionsmaling, acryl, silicone maling eller kalke  facaden. Desuden vil intervallet for genbehandling også afhænge af hvilken type maling man bruger, så det bør man også tage med i sine overvejelser ang.valg af malings type til facaden.

Lift eller stillads

Vi opsætter naturligvis stillads til maling af facaden og det vil i det fleste tilfæde være den bedste løsning da man helst skal male hele facaden på en gang vådt i vådt for at minimere overgangene i malingen når det tørrer.  Til mindre reperstioner på facaden kan liften ofte være en billigere løsning end stillads, men hvis det er hele facaden som skal males erstillads den bedste løsning.