Det er vigtigt at følge nedenstående råd for at opnå optimalt resultat ved behandling af gulve med epoxymaling.
Hvis et af punkterne svigter, kan der opstå glansskjolder eller glansreduktion i en sådan grad, at smudsoptagelsen øges betydeligt.
Har du spørgsmål til behandling med epoxymaling, er du altid velkommen til at kontakte os.

INDEN DU STARTER

 • klargøringen skal være i orden.
  • komponenterne omrøres omhyggeligt under blandingen.
  • blandingen må kun fortyndes med vand ved grunding.
  • forbruget af maling skal være ca. 0,12 kg/m2 pr. gang.

Husk, at overholde ”potlife” maks. 2 timer v/20° C.

 • Der må ikke være for høj luftfugtighed under tørring:
  – Temperatur over 10° C
  – Relativ luftfugtighed under 80 %
  • Sørg for god ventilation under tørring.
  • Benyt samme batchnummer på hele arealet.
  • Følg sikkerhedsanvisninger for arbejde med epoxyprodukter.

KLARGØRING

Inden du går i gang med at epoxybehandle et betongulv, skal du sikre dig, at gulvet er rent, tørt og fuld afhærdet.
Nye betongulve skal afhærde min. 8 døgn ved 20°C.
Støbeslam og eventuel hærdningsmembran fjernes. Tidligere malede gulve skal vaskes med Grundrengøring og derefter slibes.

Vigtigt! Se venligst teknisk datablad for yderligere information.

Blanding

Komponenterne skal have en temperatur på mellem 15 og 25° C, og de skal hver især omrøres omhyggeligt, inden de blandes.
Sammenblandingen skal omrøres min. 3 min. med langsomtgående boremaskine med blande-spiral.

Grunding
Kun ved første gang maling på ubehandlet beton tyndes blandingen med 10-15 % vand.

Maling
Epoxymalingen påføres med pensel eller rulle i ensartet og jævnt lag. Forbruget skal være 0,12 kg/m2
(8 m2/kg) pr. gang for at få optimal slidstyrke og udseende. Hvis blandingen fortyndes med vand, bliver gulvet mat. Genbehandling skal ske inden 24 timer. Efter 24 timer skal gulvet matslibes inden fornyet
behandling. Der anbefales 3 gange behandling.

Tørring
Tørretiden er 12-24 timer ved + 20° C. Temperaturen skal være over + 10° C, og den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %. Hvis den relative luftfugtighed er højere, vil gulvet blive matskjoldet. Det kan derfor tilrådes at sørge for god ventilation – også ude i krogene.

Belastning
Efter 24 timer er malingen slidstærk nok til gangtrafik. Malingen er fuld afhærdet efter 7 døgn ved 23° C. Ved kraftig toning forlænges tørretiden væsentligt.

Vedligehold
Gulvet skal jævnligt fejes og vaskes. Vaskevandets temperatur må ikke være over 50° C.
Spild bør fjernes straks. Slitage og skader udbedres efter behov. Hvis gulvet skal males igen, skal det altid matslibes.